Latina1: 4. úkol

29. listopadu 2011 v 12:00 | Elanor Zlatolistá a Elladora Brian Grangerová |  20 - 30 bodů
Gramatickou stránku latiny má v malíku El a Ell. Dovíte se něco například o slovníkovém tvaru nebo se naučíte dva nové citáty. I s výslovností! ;)


Elanor Zlatolistá: 25 bodů

1. Co by to mohl být slovníkový tvar? Co by mělo být jeho součástí u sloves a co u substantiv?
Slovníkový tvar je zápis "slova" (lexému) ve slovníku, který nám umožní "slovo" správně vyskloňovat/vyčasovat.
U substantiv tedy ve slovníku najdeme nominativ, genitiv a jejich rod.
U sloves je tam 1. os. j. č. oznamovacího zp. přít. č. v činném rodě, infinitiv, tvary trpného rodu, minulých časů a imperativ a možná i další. (Pořádný latinský slovník se mi do ruky ještě nedostal, tak nevím přesně.)

2. Repetītiō magistra optima est. Amīcus cognōscitur amōre, mōre, ōre, re. - napište mi výslovnost obou vět a jako bonus si zkuste tipnout nebo najít jejích význam.
[repetýció magistra optyma est] = Opakování je nejlepší učitelka.
[amíkus kognóscitur amóre, móre, óre, re] = Přítel se pozná podle lásky, mravů, řeči, skutků.

3. Cūratur je 3. sg. ind. préz. pas. od cūrare (léčit). Co znamenají ty zkratky za slovem?
cūratur je 3. osoba jednotného času, oznamovací způsob, přítomný čas, trpný rod
Jinými slovy: on(ona/ono) je léčen(a/o)

4. Římská říše byla známá svými vojáky a vojenskými úspěchy. Napište mi, kam až sahaly její hranice v dobách největší slávy.
Byla vážně obrovská - zabírala v podstatě celé Středomoří, Francii (Galii), Španělsko (Hispánii), pobřeží severní Afriky, Egypt, Mezopotámii, Malou Asii (Turecko), velké území kolem Černého moře, kus Británie (Anglii a Wales). Jedna legie tábořila dokonce až u slovenského Trenčína, protože Římani válčili o území i s Germány a jinými barbarskými kmeny. Prostě: roztahovali se, až to hezké nebylo.Elladora Brian Grangerová: 25 bodů

1) Slovníkový tvar je pomůcka, bez které bychom nevěděli, jak správně skloňovat nebo časovat latinská slovíčka. Zkrátka a dobře, slovníkový tvar je základní forma latinského slova, která je napsána v každém latinském slovníku - od ní se pak dají vyvodit další podoby slova.Slovníkový tvar u substantiva by měl obsahovat 1.pád čísla jednotného, koncovku 2.pádu čísla jednotného a rod. Slovníkový tvar sloves obsahuje 1.osobu singuláru indikativu prézenta aktiva, infinitiv prézenta aktiva, slovesný kmen perfektní (tedy minulý čas dokonavý)a slovesný kmen supinový (myslím, že to znamená trpný rod - např. byl pochválen, supinum se v latině tvoří přidáním koncovky TUM a někdy i SUM).

2) Repetītiō magistra optima est. /Repetýcijó magistra optima est./
V doslovném překladu: Opakování je nejlepší učitel. (Ale je to v podstatě to samé jako české "Opakování je matka moudrosti" - i když to už se v latině překládá jako Repetitio mater studiorum).

Amīcus cognōscitur amōre, mōre, ōre, re. /Amýkus kognóscitur amóre, móre, óre, re./
Ačkoliv Google překladač to přeložil (jako obvykle) naprosto nesmyslně "Známý lásku přítele, a to způsobem a v ústech, ale ve skutečnosti" nenechala jsem se odradit a skutečný význam se snažila vypátrat . U dvou slovíček by se dal použít dvojí význam, takže nemám úplně zcela přesný a doslovný překlad, ale snad to zase tak moc nevadí . Česky to tedy zní: Přítele poznáš podle lásky, mravů (chování), slov (řeči), činů.

3) Sg. - singulár (jednotné číslo - takže 3. Sg. bude nejspíš třetí osoba jednotného čísla)
Ind. - indikativ (oznamovací způsob)
Préz. - prezens (přítomný čas)
Pas. - pasivum (trpný rod)

4) V dobách jeho největší slávy se území Římské říše rozprostíralo ve všech zemích okolo Středozemního moře, přes většinovou část Spojeného království (Velké Británie) a Galie (tzn. Francie, Belgie, kus Itálie a Švýcarska a také část Nizozemí a Německa) až po okolí Černého moře. Není divu, že v tehdejší době o sobě tento územní celek hovořil jako o "Imperium sine fine" - tedy jako o Říši bez hranic .

Upozornění: Profesorka Radix povolila zveřejňování úkolů z jejích hodin a kontroluje, zda-li někdo nekopíruje.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.